El banc aliments

Missió, valors i principis d'actuació

17/07/2021 0:00:00

Missió

Recuperar aliments aptes pel consum humà però no pels circuits comercials, evitant que es malmetin, sempre que conservin totes les propietats nutritives per l’alimentació humana.

Destinar els aliments aconseguits a les xarxes d’entitats socials homologades, que disposen de centres de repartiment d’aliments, menjadors socials, centres d’acollida, residències, etc... destinats a persones o famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

Els aliments es distribueixen a les entitats que ho sol·liciten, i els reparteixen a persones o bé, els elaboren per ser consumits per col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió social, derivades pels serveis socials.

Els serveis socials són els responsables d’avaluar la situació i les necessitats d’aquestes persones, donar-los el suport que requereixen i, en allò que no cobreixen, derivar-los a les entitats socials per a que aquestes supleixin aquests dèficits, en la mesura de les seves possibilitats.

En aquest sentit, el BdA supleix els dèficits dels serveis socials, contribuint a pal·liar la situació de vulnerabilitat en que es troben aquestes persones, entregant aliments; conscients que sols es cobreix en part, una de les moltes necessitats que tenen.

 

Valors

La tasca del Banc dels Aliments es fonamenta en dos valors principals:

 • La sostenibilitat, reduint el malbaratament alimentari al recuperar aliments vàlids pel consum humà, rebutjats al llarg de la cadena alimentària; aliments que o bé tindran un destí diferent del de consum humà o bé, amb més probabilitat, seran destruïts, amb les conseqüències ambientals que suposa.
  En aquest sentit, es contribueix a la fita establerta pel Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que estableix l’objectiu de reduir en un 50% el malbaratament alimentari de cara a l’any 2020; deu anys abans, que l’establert en l’Assemblea General de les Nacions Unides, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 • La solidaritat, redistribuint els excedents alimentaris recuperats, a persones en situació de vulnerabilitat per contribuir a garantir un dret fonamental com és el de l’alimentació i l’accés a una dieta suficient, segura i saludable per a tothom. D’aquesta manera contribuïm a alleugerar les seves despeses en alimentació.

Es tracta d’organitzar i mantenir la solidaritat entre els donants, la ciutadania, les administracions, les indústries productores d’aliments, els productors del camp i les distribuïdores d’aliments, amb les entitats d’iniciativa social. Es a dir, establir un pont (el Banc dels Aliments) tècnicament eficaç i permanent per a la solidaritat alimentària, posant els excedents d’aliments i les donacions a l’abast de les persones necessitades, sempre de manera segura i amb aliments saludables.

Altres valors intrínsecs a la tasca del Banc dels Aliments són:

 • L'equitat distributiva, els aliments han d’arribar a tothom que ho necessiti en igualtat de condicions i sense exclusions de cap mena. Aquest valor queda condicionat pels programes d’aliments que estigui acollida l’entitat que els reparteixi.
 • La sensibilització i conscienciació sobre les situacions d’injustícia que es produeixen a la nostra societat, en especial les referides al malbaratament alimentari i la pobresa alimentària.
 • La gestió fortament basada amb el voluntariat i el suport cívic o institucional que rebem.
 • L’eficàcia en la gestió per tal d’optimitzar els recursos escassos dels quals disposem.
 • La transparència en la gestió dels recursos.

 

Principis

 • La gratuïtat, els aliments es distribueixen sense cap cost a les entitats socials que actuen sense ànim de lucre.
 • Qualitat dels aliments: el Banc garanteix que els aliments emmagatzemats i distribuïts arribin en òptimes condicions de consum a les persones a que van destinats.
 • Donar suport a les entitats socials que conformen la xarxa de repartiment d’aliments, sobre seguretat i higiene alimentària, gestió logística d’aliments, formació en nutrició, ajuda en dotar-los de recursos per disposar de xarxa de fred.

 

Actualitat

Memòria 2020: Un any ple de reptes i responsabilitat social

Actualitat

19/07/2021 0:00:00

Memòria 2020: Un any ple de reptes i responsabilitat social

Memòria 2020: Un any ple de reptes i responsabilitat social
Memòria 2020: Un any ple de reptes i responsabilitat social

Donació d'aliments de l'horta de Lleida al Banc dels Aliments per part de l'Associació de Productors

Actualitat

16/01/2021 0:00:00

Donació d'aliments de l'horta de Lleida al Banc dels Aliments de l'Associó de Productors

Donació d'aliments de l'horta de Lleida al Banc dels Aliments per part de l'Associació de Productors
Donació d'aliments de l'horta de Lleida al Banc dels Aliments per part de l'Associació de Productors

Acord de col·laboració del Govern i els Banc dels Aliments

Actualitat

15/01/2021 0:00:00

Acord de col·laboració del Govern i els Banc dels Aliments

Acord de col·laboració del Govern i els Banc dels Aliments
Acord de col·laboració del Govern i els Banc dels Aliments

S'allarguen els terminis per sol·licitar ajuts per a donacions d'aliments peribles als Bancs dels Aliments

Actualitat

13/01/2021 0:00:00

S'allarguen els terminis per sol·licitar ajuts per a donacions d'aliments peribles als Bancs dels Aliments

S'allarguen els terminis per sol·licitar ajuts per a donacions d'aliments peribles als Bancs dels Aliments
S'allarguen els terminis per sol·licitar ajuts per a donacions d'aliments peribles als Bancs dels Aliments

El Gran Recapte de la Covid recull un 12% més

Actualitat

13/01/2021 0:00:00

El Gran Recapte de la Covid recull un 12% més

El Gran Recapte de la Covid recull un 12% més
El Gran Recapte de la Covid recull un 12% més

Campanyes Solidàries a l'EKKE Viding

Actualitat

05/12/2020 0:00:00

Campanyes Solidàries a l'EKKE Viding

Campanyes Solidàries a l'EKKE Viding
Campanyes Solidàries a l'EKKE Viding

Xarxa d'entitats ateses

Saber més

Aliats i col·laboradors principals