Termes legals

Avís legal

04/04/2022

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Associació del Banc del Aliments de Lleida, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Associació Banc dels Aliments de Lleida.
Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Protecció de dades

L’Associació del Banc dels Aliments de Lleida informa que, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, aquesta Associació és responsable de la informació de caràcter personal utilitzada per aquest web. Per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i/o oposició, pot dirigir-se per escrit a Associació Banc dels Aliments de Lleida, Avda. Enginyer Pau Agustí Par. 303-B 25191 Lleida o mitjançant un correu electrònic info@bancalimentslleida.cat.